Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook
Μια αλληγορία στο σαντέικο ιδίωμα , βασισμένη σε διασκευασμένο κείμενο του Ματθαίου Λαζαρίδη 1899-1982.

''' Άμον μελεσσιδόπα τ’ άλλα έμπαιναν και τ’ άλλα έβγαιναν και εκουβάλναν τη Θεού τα ευλοϊας σα εφτά τα γουβία τουν ……..
Σ’ έναν τρανόν , πολλά τρανόν οξέαν απάν έσαν στερεμένα τα εφτά γουβία με τα μελεσσιδόπα, απές σα βαθέα τ’ ορμάνια , με τα ψηλα τ’ αλάτια , σην πατρίδαν εμουν την Σαντάν .
Με τον καιρόν τα γουβία εξέγκαν και δονάρια και ο Γιάμπολης δεξιά και ζεβριά σα Φτελένια εγούρεψεν κι άλλα χτισιώνας . Κι έχτσεν κι αλλού , σην Γέμουραν και σα Σύρμενα , σην Πάπερτην και σο Καρς και σ’ όλεν τον Καύκασον .
Αρ’ εζήναν καλά , και ντο εβγάλναν εκουβάλναν ατο ξαν οπίς, σα τρανά τα εφτά τα γουβία , σην πατρίδαν ατουν , σην Σαντάν .
¨Ελεπεν τα και τη Βαϊβάτιαριας ο άρκον και εκάπνιζεν η τιαπιά τ’ .
Σαάτ μίαν ετσατζάρευεν απάν σην οξέαν και επολέμανεν να κρεμίζ’ τα γουβία . Επεξαμούτον , εχοβλάεβεν , εφοβέριζεν τα μελεσσιδόπα ………αμά εκείνα ετοπλαεύκουσαν όλια εντάμαν κι εσκεντρίαζαν ατον , μίαν σο κιφάλ’ απάν , μίαν απές σ’ ομάτια , μίαν σα μουτζούρια , ο άρκον πα ντο να εποίνεν ………εντούνεν οπίς .

Εδέβαν χρόνια και καιροί και έναν μαύρον ημέραν , ο αφορισμένον ο άρκον εποίκεν τ’ υστερνόν ατό ντο εθέλνεν . Εξέβεν απάν , και με τα λάπας ατ’ ετσάκωσεν τη δεντρού τα κλαδία κι εκρέμσεν αφκά τ’ άχαρα τα γουβία . Τ’ αμουρατσούζκα τα μελεσσιδόπα , άλλα εσκοτώθαν , άλλα εγεραλαέφταν και άλλα ίσα που επρόφτασαν να πετούν και να φεύνε ασά χαλαμένα τ’ οσπιτόπα τουν .
Επέταξαν και ετοπλαεύταν σ’ έναν σπέλεν , σην Μάγαραν , για να γλυτώνε ασή άρκονος τ’ άγρια τα κατσία .
Αμά εκεί πα κ’ επόρεσαν να κρύφκουνταν , ενόησεν ατα τη Βαϊβάτιαριας ο άρκον και επήεν σο σπέλεν να σκοτών και χάνει ατα ……...
Εκεί εέντον τρανόν χαλαμονή !!!!! ''

γουβίν = κυψέλη
δονάρ = σμήνος μελισσών
Πάπερτη = το Μπαϊπούρτ
Βαϊβάτιαρια = απάτητο δάσος της
Σαντάς
τσατζαρεύω = σκαρφαλώνω
αποξαμούμαι = ξαμώνομαι
χοβλαεύω = ορμάω
σκεντριάζω = κεντρίζω
κρούω οπίς = υποχωρώ
λάπας = τα χέρια της αρκούδας
αμουρατσούζκα = απελπισμένα
νοϊζω = παίρνω είδηση
χαλαμονή = χαλασμός
καπνίζ η τιαπιά μ' = νευριάζω πολύ
γεραλαεύκουμαι = πληγώνομαι
σαάτ μίαν = κάθε φορά
τοπλαεύκουμαι - συγκεντρώνομαι
μουτζούρ = ρύγχος